Avtryck

Uppgifter enligt § 5 TMG:
emplify GmbH
Stöckachstraße 11A
70190 Stuttgart

Verkställande direktör:
Nils Decken, Patrick Scheer

Kontakt:
Tfn.: +49 (0)711 184229 0
E-post: office@emplify.de

Registeringång:
Registergericht: Stuttgart
Registernummer: HRB753827
USt-IdNr.: DE301540766

Ansvarig för innehållet enligt § 55 avsnitt 2 RStV:
Nils Decken

Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt paragraf 7, avsnitt 1 i den tyska telemedialagen, TMG. Enligt paragraf 8 till 10 TMG är dock inte skyldiga som tjänsteleverantör att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte. Ansvar i detta avseende är emellertid endast möjligt från tidpunkten för kunskap om en konkret överträdelse. Om vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för dessa externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid länkningstillfället. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på brott mot lagen. Om vi blir medvetna om eventuella överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt
Innehåll och verk som har tagits fram av webbplatsoperatören lyder under tysk upphovsrätt. Reproduktion, redigering, distribution och all annan form av mångfaldigande utanför gränserna för upphovsrätten kräver ett skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna sida inte skapades av operatören respekteras upphovsrätten till tredje part. Särskilt identifieras tredjepartsinnehåll som sådant. Skulle du ändå bli medveten om upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss detta. Om vi blir medvetna om överträdelser kommer vi omgående att ta bort sådant innehåll.