Polityka prywatności

Polityka prywatności

My, jako operator strony internetowej pod adresem https://dealerjobs.deere.com („strona internetowa") jesteśmy administratorem w myśl obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO“), w odniesieniu do danych osobowych użytkownika niniejszej strony internetowej („Państwo“).

Poniżej, w ramach naszego obowiązku informacyjnego (art. 13 nn. RODO) informujemy Państwa, jakie dane przetwarzamy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i na jakiej podstawie prawnej się to odbywa. Uzyskają tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do nas oraz właściwego organu nadzorczego.

1. Administrator

emplify GmbH
Stöckachstraße 11A
70190 Stuttgart
Niemcy

Telefon: +49 711 184229 0
Faks: +49 711 184229 01
E-mail: office@emplify.de

2. Inspektor ochrony danych

W naszej firmie został powołany inspektor ochrony danych:

Michael Nachtigall
c/o DS Compliance GmbH
Carlsplatz 24
40213 Düsseldorf
Niemcy

E-mail: datenschutz@emplify.de

3. Informacyjne korzystanie z naszej strony internetowej

Gdy wyłącznie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy tak zwane pliki dziennika, które są gromadzone przez nasz system w sposób zautomatyzowany.

Następujące pliki dziennika są przetwarzane automatycznie:

 • Adres IP komputera wysyłającego zapytanie

 • Typ stosowanej przeglądarki internetowej

 • Język stosowanej przeglądarki internetowej

 • Wersja stosowanej przeglądarki internetowej

 • System operacyjny i jego wersja

 • Interfejs systemu operacyjnego

 • Wyświetlane strony

 • Data i godzina odwiedzin

 • Różnica stref czasowych w stosunku do czasu Greenwich Mean Time (GMT)

 • Stan dostępu/kod statusu http

 • Przesyłana ilość danych

 • Powodzenie wzgl. błąd ładowania

 • Adres odsyłający

 • Strony internetowe, do których system odwiedzającego uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

 • Dostawca usług internetowych użytkownika

Pliki dziennika zawierają Państwa adres IP oraz ewentualnie dodatkowe dane osobowe. Dlatego powiązanie ich z Państwem jest zasadniczo możliwe. Państwa dane przechowujemy jednak wyłącznie tymczasowo, w szczególności zaś nie łączymy ich z innymi danymi osobowymi. Dane te zostają usunięte natychmiast po opuszczeniu przez Państwa naszej strony internetowej. Tymczasowe przetwarzanie i przechowywanie wyżej wymienionych danych jest niezbędne w celu udostępnienia naszej strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Cele te obejmują również nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w oparciu o podstawę prawną zg. z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

4. Kontakt poprzez e-mail, telefon lub faks

Mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami drogą e-mailową lub telefoniczną. Dane osobowe przekazane nam w ten sposób są przez nas przechowywane. Przetwarzamy je wyłącznie w celu opracowania kontaktu z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem. Dane są przechowywane do czasu, gdy przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu konwersacji z Państwem, a problem, z którym związany był kontakt zostanie dokładnie wyjaśniony.

Jeżeli kontakt z Państwa strony ma na celu zawarcie z nami umowy, stanowi to dodatkową podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zg. z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Dane te są przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji umowy lub postanowień przedumownych. Ponadto, Państwa dane są przez nas przechowywane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. zobowiązań podatkowych) (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO).

Oprócz danych, które przekazują nam Państwo dobrowolnie, otrzymujemy także ew. informacje o czasie (dacie i godzinie) przekazania danych oraz Państwa adres IP. Przetwarzanie tych danych odpowiada naszym prawnie uzasadnionym interesom (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów oraz zapobieganiu nadużyciom. Dane te, które zbieramy dodatkowo podczas kontaktu z Państwa strony, są usuwane gdy przestaną być potrzebne, najpóźniej zaś po wyjaśnieniu problemu, którego dotyczył kontakt.

W każdej chwili mogą Państwo oświadczyć (patrz pkt 1 u góry), że dane przekazane w ramach kontaktu mają zostać przez nas usunięte. W takim wypadku, o ile to dopuszczalne, wszystkie dane osobowe zawarte w konwersacji zostaną usunięte, a kontynuacja konwersacji nie będzie możliwa.

5. Linki do stron internetowych i portali rekrutacyjnych autoryzowanych dealerów i partnerów handlowych John Deere

Na naszej stronie internetowej umieszczamy niewielkie ikony oraz inne linki (np. wewnątrz list z ofertami pracy), które umożliwiają Państwu dotarcie do portali rekrutacyjnych i stron internetowych autoryzowanych dealerów i partnerów handlowych John Deere. Są to w każdym wypadku hiperłącza, w związku z czym do autoryzowanych dealerów i partnerów handlowych John Deere nie są automatycznie przekazywane jakiekolwiek Państwa dane. Dane na tej nowej stronie zbierane są dopiero po wciśnięciu ikony wzgl. kliknięciu na odpowiednim linku, co powoduje otwarcie nowego okna ze stroną internetową autoryzowanego dealera lub partnera handlowego. Takie zbieranie danych leży w zakresie odpowiedzialności danego autoryzowanego dealera lub partnera handlowego i nie mamy na nie wpływu. Autoryzowani dealerzy i partnerzy handlowi nie przekazują nam jakichkolwiek danych osobowych związanych z Państwem.

6. Linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej umieszczamy małe ikony oraz inne linki odsyłające do stron internetowych firmy John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Niemcy, wzgl. autoryzowanych dealerów lub partnerów handlowych John Deere na platformach stron trzecich (np. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, XING, LinkedIn). Są to za każdym razem hiperłącza, które nie przesyłają Państwa danych automatycznie, lecz dopiero po kliknięciu na ikonę lub odpowiedni link, zakończony otwarciem nowego okna ze stroną internetową strony trzeciej.

7. Zastosowanie oprogramowania open source Matomo do analityki internetowej zgodnej z ochroną danych

Na naszej stronie internetowej stosujemy oprogramowanie open source Matomo w celu statystycznej analizy odwiedzin na stronie. Otrzymujemy na przykład informacje statystyczne o tym, ilu użytkowników odwiedza naszą witrynę, jakie treści są najchętniej czytane oraz o tym, że nie można znaleźć niektórych stron.

Po wejściu na stronę zbierane są informacje o stosowanym urządzeniu końcowym (adres IP i metadane wzgl. pliki dziennika), które zostają następnie zanonimizowane. Ponieważ sami hostujemy oprogramowanie Matomo, nie ma miejsca przekazywanie danych do państw trzecich lub innych stron trzecich.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO) pozyskujemy i anonimizujemy Państwa adres IP, ponieważ za pomocą informacji statystycznych możemy optymalizować treści na stronie, a anonimizacja pozwala w jak największym stopniu uwzględnić Państwa zainteresowania. Dzięki niezwłocznej anonimizacji nie jesteśmy w stanie przypisać danych do jakichkolwiek osób ani identyfikatorów. Nie poddajemy danych profilowaniu.

Informacje na temat stosowanych plików cookie znajdą Państwo w punkcie „Informacje o plikach cookie” na końcu niniejszej polityki prywatności.

8. Dane kandydatów

Na naszej stronie internetowej tylko informujemy o wolnych stanowiskach u autoryzowanych dealerów i partnerów handlowych John Deere, jednakże nie przyjmujemy aplikacji.

Jeżeli chcieliby Państwo zgłosić swoją kandydaturę w odpowiedzi na jedno z ogłoszeń zamieszczonych na naszej stronie internetowej, prosimy zwrócić się bezpośrednio do odpowiedniego dealera wzgl. partnera handlowego poprzez jego własną stronę internetową, którą można łatwo znaleźć za pośrednictwem linków umieszczonych w ogłoszeniach o pracę.

9. Korzystanie z usługodawców

a. Informacje ogólne

Informujemy, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych możemy korzystać z usług podmiotów, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych (np. na potrzeby hostingu strony internetowej). Jeżeli podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe w państwie trzecim (poza UE), zapewniamy, aby poziom ochrony gwarantowany przez RODO nie został naruszony (art. 44 ff. RODO).  Podstawą prawną korzystania z usługodawców jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Korzystanie z usługodawców (specjalistów lub innych dostawców usług w dziedzinach, których nie jesteśmy w stanie samodzielnie obsłużyć) jest zgodne z naszym uzasadnionym interesem. Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać kopię odpowiednich lub zasadnych gwarancji, prosimy o kontakt (u góry, pkt 1). 

b. Dostawca hostingu

W zakresie hostingu naszej strony internetowej i naszego portalu internetowego korzystamy z dostawcy usług hostingowych, firmy Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen. Dane przechowywane są na serwerze firmy Hetzner znajdującym się w Niemczech.

Korzystanie z usług tego usługodawcy ma na celu zapewnienie bezpiecznego, skutecznego i dostępnego na miejscu zbierania i przetwarzania danych oraz bezpiecznego, szybkiego i skutecznego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO).

Z wyżej wymienionym dostawcą hostingu zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych.

10. Państwa prawa

Kiedy przetwarzamy Państwa dane, są Państwo „osobą, której dane dotyczą“ w myśl RODO. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania , prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do uzyskania informacji oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto, mają Państwo prawo do sprzeciwuprawo do wycofania zgody oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat przysługujących Państwu praw: 

a. Prawo dostępu

Mają Państwo prawo żądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, a także ew. okresie przechowywania. 

b. Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia zgromadzonych przez nas danych na Państwa temat, jeżeli są one błędne lub niekompletne. Sprostowania lub uzupełnienia danych dokonamy w takim przypadku niezwłocznie.

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Przykładem może być sytuacja, gdy zakwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych, a weryfikacja ich poprawności potrwa określony czas. Przez czas trwania weryfikacji, Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w ograniczonym zakresie. Innym przykładem ograniczenia może być sytuacja, w której sami nie potrzebujemy już Państwa danych, lecz są one potrzebne Państwu do sporu prawnego.

d. Prawo do usunięcia danych

W określonych sytuacjach mają Państwo prawo żądać od nas natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, gdy nie potrzebujemy już Państwa danych do celów, do których były one przez nas gromadzone, lub gdy Państwa dane były przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. Innym przykładem może być sytuacja, w której przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zgoda ta zostaje wycofana i nie przetwarzamy już danych na innej podstawie prawnej. Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje jednak zawsze. Może się na przykład zdarzyć, że przetwarzamy Państwa dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub dlatego, że jest to niezbędne w ramach prowadzonego sporu prawnego. 

e. Prawo do uzyskania informacji

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, mamy obowiązek powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku.

f. Prawo do przenoszenia danych

Pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przesyłania ich innemu administratorowi. Prawo to ma zastosowanie w przypadkach, gdy dostarczyli nam Państwo danych osobowych za własną zgodą lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Państwu również prawo żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

g. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Po wniesieniu sprzeciwu, nie wolno nam już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania tych danych do takich celów. 

h. Prawo do wycofania zgody

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

i. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, przy czym odbywa się to bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem. Skargę mogą Państwo wnieść w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Wykaz krajowych inspektorów ochrony danych dla poszczególnych krajów oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem:

/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

11. Stan i aktualność niniejszej polityki prywatności

Aktualizacja: luty 2022

Informacje o plikach cookie

Na wstępie, prosimy zapoznać się z następującymi informacjami: Mogą Państwo samodzielnie zadbać o to, aby na Państwa komputerze nie były przechowywane żadne pliki cookie lub aby dozwolone było przechowywanie tylko niektórych plików cookie. Można to zaznaczyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W tych ustawieniach można również przejrzeć oraz ewentualnie usunąć zapisane pliki cookie.

W przypadku zablokowania wszystkich plików cookie, może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dla Państwa dostępne.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe wysyłane z naszego serwera do Państwa przeglądarki internetowej podczas wizyty w naszej witrynie i przechowywane na Państwa komputerze w celu późniejszego wykorzystania. Plik cookie pozwala zatem na identyfikację Państwa przeglądarki internetowej podczas ponownego wejścia na stronę. Istnieją sesyjne pliki cookie, które zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki, oraz stałe pliki cookie, przechowywane na dysku twardym do wygaśnięcia ustawionej daty ważności lub ich aktywnego usunięcia przez użytkownika.

1. Pliki cookie wymagane z przyczyn technicznych

W celu zapamiętania Państwa wyboru, czy akceptują Państwo pliki cookie, stosujemy następujący plik cookie (First-Party-Cookie):

Nazwa: COOKIE-NOTICE

Cel i czas przechowywania: Ten plik cookie zapamiętuje, czy wyrazili Państwo zgodę na ustawienie plików cookie, które wymagają zgody. Zapis danych odbywa się wyłącznie w pliku cookie. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom nie ma miejsca.

Gdy usuną Państwo ten plik cookie poprzez ustawienia przeglądarki, wszystkie zapisane w nim zgody zostaną wycofane. Jeśli ponownie wejdą Państwo na stronę/otworzą ją, zostaną Państwo ponownie poproszeni o zgodę na stosowanie plików cookie. Ten plik cookie ustawiany jest na okres 30 dni.

Podstawą prawną ewentualnego przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Oferowanie nieskomplikowanego rozwiązania do zarządzania Państwa zgodami leży w naszym uzasadnionym interesie.

Ponadto, za każdym razem, gdy wchodzą Państwo w obszar logowania na naszej stronie internetowej, ustawiamy następujące techniczne pliki cookie (first-party cookies):

Nazwa: john_deere_job_portal_session

Cel i czas przechowywania: W tym pliku cookie zostaje zapisana informacja, czy logowali się Państwo do chronionego hasłem obszaru portalu rekrutacyjnego John Deere. Ten plik cookie ustawiany jest wyłącznie wtedy, gdy wchodzą Państwo do obszaru logowania naszej strony internetowej. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom nie ma miejsca.

Gdy usuną Państwo ten plik cookie poprzez ustawienia przeglądarki, wszystkie zapisane w nim dane zostaną skasowane. Podczas kolejnych odwiedzin/kolejnego otwarcia strony internetowej, konieczne będzie powtórne zalogowanie. Ten plik cookie ustawiany jest na okres 1 dnia.

Podstawą prawną ewentualnego przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Umożliwienie Państwu na życzenie nieskomplikowanego logowania do chronionego hasłem obszaru naszej strony internetowej leży w naszym uzasadnionym interesie.

Nazwa: XSRF-Token

Cel i czas przechowywania: Ten plik cookie służy do technicznego zabezpieczenia chronionego hasłem obszaru portalu rekrutacyjnego John Deere. Ten plik cookie ustawiany jest wyłącznie wtedy, gdy wchodzą Państwo do obszaru logowania naszej strony internetowej. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom nie ma miejsca.

Gdy usuną Państwo ten plik cookie poprzez ustawienia przeglądarki, wszystkie zapisane w nim dane zostaną skasowane. Podczas kolejnych odwiedzin/kolejnego wczytania strony internetowej, konieczne jest powtórne zalogowanie. Ten plik cookie ustawiany jest na okres 1 dnia.

Podstawą prawną ewentualnego przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ochrona chronionych hasłem obszarów naszej strony internetowej przed atakami i nieupoważnionym dostępem leży w naszym uprawnionym interesie.

2. Matomo

Na naszych stronach internetowych stosujemy oprogramowanie open source Matomo w celu statystycznej analizy odwiedzin na stronie (dodatkowe informacje na temat tej usługi znajdą Państwo powyżej w naszej polityce prywatności, pkt 8.b).

Po uzyskaniu Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ustawiane są – nie wymagane technicznie – pliki cookie na potrzeby korzystania z oprogramowania Matomo. Są to następujące pliki cookie (first-party cookies):

Nazwa: pkid

Czas przechowywania: 13 miesięcy

Cel: W tym pliku cookie zapisywany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny odwiedzającego (unique visitor ID)

Nazwa: pkses

Czas przechowywania: 30 minut

Cel:  W tym pliku cookie zapisywane są informacje na temat odwiedzin na naszej stronie internetowej

3. Stan i aktualność podanych informacji o plikach cookie

Aktualizacja: luty 2022 

MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA ZGODY

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na pliki cookie poprzez wciśnięcie poniższego przycisku lub usunięcie zapisanych plików cookie z przeglądarki poprzez odpowiednie ustawienia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Nie mamy możliwości jednoznacznej identyfikacji osób, ponieważ pracujemy ze zanonimizowanymi adresami IP oraz pseudonimizowanymi informacjami z plików cookie. Informacje na temat oprogramowania Matomo w kontekście postanowień RODO znajdą Państwo pod adresem: /gdpr-analytics/